Ansluta Android till Office365

Anslut din Android-telefon till ditt Office365 för att synkroniserna mail, kontakter och kalender.


Observera att detta är en generell guide för konfiguration, eftersom utseendet på det grafiska gränssnittet i Android-telefoner skiljer sig åt beroende på tillverkare. En mer detaljerad beskrivning för konfiguration finns hos respektive tillverkares supportdokumentation.


För att konfigurera åtkomst till Office365 i din Android-telefon behöver du ha tillgång till följande uppgifter:

  1. E-postadress _______________________________________________
  2. Lösenord _______________________________________________

Om du saknar ovanstående uppgifter kan du få dem från din systemadministratör.

Följ nedanstående steg