Sätta upp L2TP VPN-anslutning – iOS

Arbeta med VPN-anslutningar i iPad eller iPhone.

För att konfigurera och/eller arbeta med VPN-anslutningar över L2TP behöver du ha tillgång till följande uppgifter:

  1. Server _______________________________________________
  2. Konto _______________________________________________
  3. Lösenord _______________________________________________
  4. Delad hemlighet _______________________________________________

Om du saknar ovanstående uppgifter kan du få dem från din systemadministratör.

Följ nedanstående steg