Sätta upp VPN-anslutning (Mac)

Arbeta med VPN-anslutningar i din Macdator.

För att konfigurera och/eller arbeta med VPN-anslutningar behöver du ha tillgång till följande uppgifter:

  1. Server _______________________________________________
  2. Konto _______________________________________________
  3. Lösenord _______________________________________________

Om du saknar ovanstående uppgifter kan du få dem från din systemadministratör.

Följ nedanstående steg